Тук са показани няколко вида профили
но е възможна изработката и по ваше желание / проект/
Профилирани Ъгли
T 1
Прав
T 2
Фаска
T 3
Леко заоблен
(
1/8 R 5)
T 4
Пълно заобляне
Полузаоблен (  R 1/2 )
T 6
Двойна Фаска
T 7
Двойно леко заобляне
   
Специални профилирани Ъгли
E 11
Вдлъбнат
E 9
Дю понт
E 10
Вдлъбнат Дю понт
T 8
Оджи Заобляне
Високи Ъгли с Подлепки
D 1
Прав
D 2
1/4 фаска
D 3
Двойна 1/4 фаска

D 5

Леко заоблен ( 1/8 R )

D 6
Двойно леко заобляне (1/8 R)
D 7
Полузаоблен (  R 1/2 )
D 8
Пълно заобляне
D 9
Вдлъбнат
D 10
Дю понт
D 11
Дю понт с заобляне
D 12 Дю понт с изместване
D 13 Дю понт с изместване и  полузаобляне
D 14 Дю понт с изместване и  заобляне
D 15 Оджи изместване и  заобляне
D 16 Оджи  с изместване
D 17 Оджи с заобляне 
D 18 Оджи 
D 19 Вдлъбнат Дю понт 
D 20 Оджи с Полузаобляне
(  R 1/2 )
D 4
Подлепкапка под 45 градуса
 
 

| Home | Contacts | Site Map | blog | Products | Materials | Gallery | Recommendations | About Us | Questions|

Copyright © 2011 STONETECH. All Rights Reserved. Powered by BURG DESIGN